W SIEMIATYCKIM SZPITALU PORODY NADAL BĘDĄ PRZYJMOWANE! SĄ TEŻ OBOSTRZENIA!

Szanowni Państwo,
Czujemy się odpowiedzialni za Państwa zdrowie, dlatego ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i zalecane przez Rząd Polski oraz Główny Inspektorat Sanitarny ograniczenia wynikające z zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzamy niezbędne zmiany organizacyjne dotyczących Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z rooming in, mające na celu z jednej strony zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla pacjentek ciężarnych, a z drugiej zminimalizowanie ryzyka zakażenia dla pacjentek, noworodków oraz personelu medycznego.
Pacjentki po wstępnej ujemnej epidemiologicznej weryfikacji w kierunku możliwości zarażenia koronowirusem będą przyjmowane na oddział,
  • Wszystkie przyjęcia do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z rooming in odbywają się w Izbie Przyjęć – III piętro Szpitala,
  • W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia koronawirusem pacjentki kierowane są do innych dedykowanych szpitali,
  • Proszę zabrać ze sobą wystarczającą ilość niezbędnej bielizny, rzeczy osobistych, ubrań dla dziecka, pieluszek etc. gdyż dostarczenie dodatkowych rzeczy przez bliskich i podanie ich za pośrednictwem personelu Szpitala będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu,
  • Brak jest możliwości przebywania osoby bliskiej przy porodzie,
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin,
  • Odbiór matki z dzieckiem przez osobę bliską odbywa się z boku budynku szpitala, od strony działu technicznego, blaszane brązowe drzwi, na parterze,
  • Osoby bliskie odbierające matkę z dzieckiem proszone są o dostarczenie do tych drzwi koniecznego ubranka dla dziecka, fotelika etc.
Dziękujemy za wyrozumiałość, zrozumienie i stosowanie się do powyższych zasad – wprowadzamy je również dla Państwa bezpieczeństwa. Jesteśmy pewni, że ta ostrożność zaprocentuje i szybko wrócimy do normalnego funkcjonowania.
Dyrektor SPZOZ w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk
PODAJEMY NUMER TEL NA ODZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY
SP ZOZ SIEMIATYCZE:
Telefon (85) 655 – 28 – 40
Gabinet lekarski. wew. 311
Kierownik oddziału wew. 306
Położna oddziałowa wew. 319
Dyżurka pielęgniarek wew. 322