ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW OBIEKTU „MIODUSY I INNE”

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 poz. 908 t.j.) Starosta   Siemiatycki   zwołuje   zebranie   ogólne   uczestników scalenia   gruntów   obiektu „MIODUSY   I   INNE”,   w   skład   którego   wchodzą   obręby geodezyjne: Miodusy Pokrzywne, Miodusy Dworaki, Miodusy Inochy, Koski Wypychy, Borzymy,Twarogi Trąbnica gm. Perlejewo, powiat siemiatycki, woj. podlaskie.

Zebranie odbędzie się w dniu 20.03.2020 r. godzinie 10.00 w lokalu świetlicy wiejskiej w Perlejewie.

Do pobrania: pełna treść Zawiadomienia