POWIAT SIEMIATYCKI POZYSKAŁ 70.000 ZŁ NA ZAKUP SPRZĘTU DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Powiat Siemiatycki zakupił dla 4 szkół 35 laptopów. Powiat pozyskał na ten cel 70 tysięcy złotych. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek powiatu. Komputery trafią do uczniów i nauczycieli. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami komputerów.

Decyzję o przydzieleniu laptopa uczniowi podejmują dyrektorzy szkół. Sprzęt będzie należał do placówek i na czas zdalnej edukacji będzie pożyczany uczniom. Do LO Siemiatycze trafiło 20 laptopów, do ZSR Ostrożany i ZST Czartajew po 6 laptopów. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach otrzyma 3 laptopy. Zakup sprzętu pomoże nauczycielom w prowadzeniu zdalnego nauczania ze wszystkimi uczniami.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.