Edukacja

inspektor ds. edukacji – Bożena Radziszewska – Dawidziuk

tel. (85) 65 66 525

e-mail: b.radziszewska-dawidziuk@siemiatycze.pl

Linki stron www i adresy e-mail placówek oświatowych,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Siemiatycki:


 

Zespół Szkół w Siemiatyczach

www.lo-siemiatycze.edu.pl

e-mail: sek.lo@wp.pl, tel. sekretariat (85) 656 06 85

strona na: Facebooku

broszura informacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach


 

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

https://zst.czartajew.pl/start/

e-mail: sekretariat@zst.czartajew.pl,  tel. (85) 655 28 70

strona na: Facebooku

broszura informacyjna Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie


 

Zespół Szkół Rolniczych im. W .Witosa w Ostrożanach

www.zsrostrozany.edupage.org

e-mail: zsrostrozany@siemiatycze.pl,  tel. (85) 655 14 01

strona na: Facebooku

broszura informacyjna Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach


 

Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

https://zsssiemiatycze.edupage.org/

e-mail: zss@st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl,  tel. (85) 655 21 26

strona na: Facebooku

broszura ZSS Siemiatycze i poradni psychologiczno pedagogicznej


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach

http://www.poradniasiemiatycze.szkolnastrona.pl/

e-mail: poradniapp@siemiatycze.pl,  tel. (85) 655 26 12


 

Wzory dokumentów tutaj: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/spr_obyw/
Szczegółowy wykaz telefonów