11 i 12 lutego – Wojskowe Centrum Rekrutacji w siemiatyckim starostwie

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Siemiatyczach, pierwsze w Polsce WCR działające w jednostkach cywilnych, powstało celem stworzenia dogodnych warunków wszystkim mieszkańcom terenu administrowanego przez WKU w Bielsku Podlaskim, tj. powiatów bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego i wysokomazowieckiego, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

W dniach 11 i 12 lutego br. w WCR w Siemiatyczach zainteresowani będą mogli spotkać się z przedstawicielami jednostek wojskowych z Siedlec i Białej Podlaskiej wchodzących w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej (11 lutego) oraz 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w tym 14 Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce (12 lutego).

WCR to miejsce, w którym ochotnicy do służby wojskowej (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) w jednym miejscu i w maksymalnie dwa dni przejdą rozmowę kwalifikacyjną, rozmowy zapoznawcze z przedstawicielami jednostek wojskowych, badania psychologiczne i badania lekarskie. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, teraz wszystko zostanie zrealizowane w WCR bez ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu do różnych instytucji. Na zakończenie, w przypadku wyniku pozytywnego, ochotnicy otrzymają karty powołania na szkolenia wojskowe w terminie zgodnym z ich preferencjami.

Oferta WCR skierowana jest do osób, które nigdy nie były w wojsku, które poważnie myślą o tym, aby związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego. Do wyboru są m.in. poniższe ochotnicze formy służby wojskowej:

  1. Służba przygotowawcza – 28 dni szkolenia, dedykowane osobom, które nigdy nie były w wojsku, stanowi swoistą i najkrótszą przepustkę do Zawodowej Służby Wojskowej. Już podczas szkolenia ochotnicy otrzymają propozycje stanowisk służbowych.
  2. Terytorialna Służba Wojskowa – oferta dla wszystkich, którzy chcą połączyć naukę/pracę ze służbą wojskową i pracą na rzecz lokalnej społeczności, jednocześnie nie rezygnując z dotychczasowej aktywności.

Deklarację chęci pełnienia służby wojskowej można złożyć za pomocą:

  1. strony internetowej Zostań Zołnierzem – kliknij tutaj,
  2. osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim,
  3. przez platformę ePUAP.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Siemiatyczach funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

Więcej informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 261 398 072, tel. 261 398 073, email: wkubielskpodlaski@ron.mil.pl.

Źródło: WKU Bielsk Podlaski