DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ – ŻYCZENIA DLA CAŁEJ HARCERSKIEJ BRACI POWIATU SIEMIATYCKIEGO!

grafika z okazji dnia myśli braterskiej

Niech dzień ten jednoczy całą brać harcerską wokół szczytnych wartości, wspólnych przeżyć, wspomnień i przygód. Wszystkim zuchom, harcerzom, druhom i druhnom, instruktorom i przyjaciołom harcerstwa z Powiatu Siemiatyckiego życzymy satysfakcji z podejmowanych działań, otwartości na drugiego człowieka, niegasnących przyjaźni oraz poznania, czym jest prawdziwe braterstwo. Aby nigdy w Was nie wygasła iskra przygody.

grafika z okazji dnia myśli braterskiej
Grafika z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Życzymy Wam również, abyście upowszechniali wspaniałą bohaterską historię polskiego harcerstwa, kształtowali charaktery oraz przygotowywali kolejne pokolenia harcerzy w duchu takich wartości jak: patriotyzm, poszanowanie dla historii i wzorców chrześcijańskich oraz pomoc bliźnim.