Niech żyje najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska. Niech się święci 3 Maja!

W Siemiatyczach upamiętniono kolejną rocznicę przyjęcia najważniejszej ustawy w demokratycznym kraju. W tym roku świętujemy 230. rocznicę przyjęcia najważniejszego aktu prawnego w państwie polskim. Przyjęta przez Sejm Czteroletni w 1791 roku ustawa zasadnicza, była pierwszą w Europie i drugą na świecie.

Po nabożeństwie w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego i mszy świętej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Obrycki wraz z radnymi: Wiesławem Klepackim, Janem Markiewiczem, Krzysztofem Andruszkiewiczem, Pawłem Kowalczykiem w imieniu całej Rady Powiatu Siemiatyckiego i wszystkich Mieszkańców Powiatu w 230 rocznicę uchwaleni Konstytucji 3 Maja złożyli kwiaty pod siemiatyckim pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Kwiaty złożył również Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz wraz z miejską delegacją, przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Siemiatycz i Komendy Powiatowej Policji z Siemiatycz, NSZZ Solidarność z Siemiatycz, przedstawiciele  Ochotniczego Szwadronu Kawalerii z Siemiatycz.

Pomnik Tadeusza Kościuszki znajdujący się przy ul. Leg. Piłsudskiego w Siemiatyczach, jak czytamy na pamiątkowej tablicy – został wzniesiony zapałem wolności 1918 roku, barbarzyńsko zniszczony przez okupanta w 1942 roku, odbudowano wysiłkiem mieszkańców 22 lipca 1984 r. Jedna z inskrypcji na pomniku, przytacza słowa Tadeusza Kościuszki – wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy nie wiedzieli, że Ojczyznę mają.

Dlaczego Konstytucja 3 Maja jest tak ważnym aktem?

W tym dokumencie widziano ratunek dla chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej. Sama konstytucja nie była rozległym dokumentem, aktem normatywnym. Składała się z wprowadzenia, preambuły i 11 artykułów. Król Stanisław August Poniatowski był nazywany w tym dokumencie księciem Ziemi Czernichowskiej, Smoleńskiej, Kijowskiej, czyli ziem, które utraciliśmy w 1667r. Konstytucja nie wspominała o unii polsko – litewskiej z 1569r. de facto znosząc ją, ale nie dlatego, by rozpalać separatyzm ze strony Korony, ale dlatego, że konstytucja wychodziła z założenia, iż ziemie Rzeczypospolitej stanowią jedność, nawet te, które przejściowo od niej odpadły.

Cztery pierwsze artykuły konstytucji dotyczyły ustroju społecznego. Zgodnie z nimi religia katolicka pozostawała religią państwową, szlachta utrzymywała pierwszoplanową rolę w życiu społeczeństwa polskiego, utrzymywała uzyskane przywileje. Do konstytucji włączone zostało prawo o miastach, na mocy którego mieszczanie uzyskali prawa polityczne, dostęp do urzędów i godności państwowych i kościelnych. Jak również możliwość nobilitacji. Konstytucja brała również pod opiekę prawa chłopów. Kolejne artykuły dotyczyły ustroju politycznego. Wprowadzono w Polsce monteskiuszowski trójpodział władzy, dzieląc ja na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.