Alternatywne i wspomagające metody komunikacji z osobami głuchoniemymi

W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – pod patronatem Starosty Siemiatyckiego odbyła się II część szkolenia na temat “Alternatywne i wspomagające metody komunikacji” – SKOGN ( sposoby komunikacji osób głuchoniemych) .Organizatorem szkolenia była Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Siemiatyczach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie.

I część szkolenia odbyła się 23 czerwca w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zambrowie. W przedsięwzięciu udział wzięli dyrektorzy i pracownicy obu poradni. Szkolenie dofinansowane jest w 90% ze środków PFRON, prowadzi je Pan Marcin Fiedorowicz -szkoleniowiec z Warszawy.

Szkolenie stanowi platformę do wymiany doświadczeń  i rozmów w zakresie metod i sposobów komunikacji alternatywnej i wspomagającej pracownikom obu Poradni. Umożliwia uczestnikom poznanie metod i narzędzi zarówno komunikacji opartej na gestach jak i symbolach. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zapoznania się z aspektami funkcjonowania osób ze sprzężeniami, w szczególności osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Metody i narzędzia prezentowane podczas szkolenia opierają się na podejściu behawioralnym (SAZ).

Mają zastosowanie w terapii z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu oraz osobami głuchymi , niewidomymi, głuchoniewidomymi, mutyzmem wybiórczym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkolenie daje możliwość logopedom, psychologom i pedagogom pracującym w obu Poradniach odświeżenia, usystematyzowania wiedzy, poznania nowych form i metod w zakresie metod AAC, prowadzenia treningu komunikacji oraz poznania narzędzi rekomendowanych dla obecnych i przyszłych pacjentów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. III część szkolenia odbędzie się we wrześniu.