Rozbudowa szpitala w Siemiatyczach została zakończona. Nowy budynek już służy pacjentom!

Samorząd powiatu siemiatyckiego zakończył bardzo dużą i niezwykle ważną dla mieszkańców regionu inwestycję – rozbudowę siemiatyckiego szpitala. Nowy budynek kosztował SP ZOZ Siemiatycze 11 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów szpital na ten cel otrzymał z budżetu powiat.

Budynek został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny za ponad 10 milionów złotych. Dziś w obecności znamienitych gości oficjalnie oddano do użytku nowoczesny i komfortowy budynek.

W nowo oddanym do użytku budynku znajdują się między innymi: nowoczesne sale operacyjne, pracownia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, pracownie endoskopii, sale cięć cesarskich, szpitalna sterylizatornia wyposażona w nowoczesny sprzęt, przychodnie specjalistyczne, nowa rejestracja pacjentów i docelowo nowa przychodnia rodzinna – POZ. Budowa rozpoczęła się pod koniec 2018 roku, ale ze względu na pandemię COVID-19 została zakończona w tym roku.

Decyzja Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Siemiatyckiego o rozpoczęciu budowy szpitala w 2018 roku z perspektywy czasu była słuszna. Dziś szacunkowy koszt budowy obiektu w takim standardzie to nie 11, a co najmniej 17 milionów złotych.

Było uroczyste przecinanie wstęgi, okolicznościowe przemówienia i podziękowania za zaangażowanie w rozwój ochrony zdrowia na terenie powiatu siemiatyckiego.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Andrzej Szewczuk dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

Wśród nich znaleźli się: Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Senator RP Jacek Bogucki, Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka, Maciej Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Dydycz, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Prawosławny Biskup Siemiatycki, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski wraz z Radnymi Rady Powiatu, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu siemiatyckiego, Jerzy Wawryniuk właściciel Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych z Łosic – generalny wykonawca, kierownicy powiatowych inspekcji i straży, inspektor nadzoru oraz ordynatorzy, kierownicy, pracownicy oddziałów szpitala w Siemiatyczach.

– Inwestycja w zdrowie, to inwestycja, która zawsze się opłaca. Domeną samorządu powiatowego jest realizacja potrzeb mieszkańców w różnych obszarach. Naszą ambicją są bardzo duże nakłady finansowe między innymi na lokalną ochronę zdrowia. Od 2016 roku Powiat Siemiatycki z własnego budżetu przeznaczył na realizację zadań w SP ZOZ w Siemiatyczach ponad kwotę 11,5 milionów złotych, a nasz szpital wykonał inwestycje za ponad 20 milionów złotych (…) Oddawana dziś do użytku inwestycja pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku SP ZOZ w Siemiatyczach”. To zadanie z budżetu Powiatu Siemiatyckiego wsparliśmy rekordową kwotą ponad 10 milionów złotych – mówił Starosta Marek Bobel. – Nowy budynek został wykonany w sposób optymalizujący jego wydajność energetyczną, wyposażony jest w nowoczesną instalację sanitarną, grzewczą, oświetleniową, jak również multimedialną oraz co najważniejsze nowoczesny sprzęt medyczny. W najbliższych dniach szpital wzbogaci się o nowoczesny rezonans magnetyczny. Oddajemy dziś dzieło, które ma kapitalne znaczenie dla Mieszkańców Powiatu Siemiatyckiego i wszystkich, którzy będą tutaj hospitalizowani. Ono będzie ratowało niejedno życie ludzkie, nie w jednej kadencji, ale przez całe lata. To jest historyczny dzień. Dziś zakończyliśmy kolejny etap w życiu lecznicy. Ale zapewniam Państwa iż to nie koniec myślenia o rozwoju naszego szpitala. Mamy w powiecie realne plany inwestycyjne na wiele lat i na wiele milionów złotych. Służba zdrowia dla obecnego Zarządu Powiatu jest i będzie zawsze priorytetem.

– W czasie kiedy niektórzy politycy mówią o odrealnionych pomysłach likwidacji szpitali powiatowych, jestem dumny, że właśnie tutaj na ziemi nadbużańskiej utrzymana jest idea istnienia i ciągłego rozwoju Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach oraz jego służba na rzecz lokalnej społeczności. Mogę Państwa zapewnić, że nigdy nie będzie naszej zgody na likwidację szpitala – kontynuował Starosta Marek Bobel. – Zapewniam, że intensywnie pracujemy nad tym, by szpital powiatowy w Siemiatyczach sprawnie działał i był miejscem, w którym dbamy o zdrowie naszych Mieszkańców i zawsze mile widzianych gości.

Obecny na uroczystym otwarciu rozbudowanego szpitala Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski podkreślał, jak ważna dla rozwoju służby zdrowia jest ciągła dobra współpraca samorządu z rządem.

Po okolicznościowych przemówieniach zebrani goście zostali zaproszeni do najbardziej wyczekiwanego momentu uroczystości, symbolicznego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia szpitala po rozbudowie.

Chwilę później hierarchowie kościoła katolickiego i prawosławnego dokonali poświęcenia pomieszczeń. Na zakończenie dyrektor szpitala zaprosił zebranych do obejrzenia nowego obiektu. Jednak ze względu na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego goście mogli wejść tylko do części pomieszczeń.