Podziękowania dla starosty za wsparcie okazane wojsku

Starosta Marek Bobel podkreśla, że urząd jest otwarty na współpracę z wojskiem. – Bardzo dobrze współpracuje mi się ze środowiskiem wojskowym, czego najlepszym przykładem jest to, że u naszej siedzibie odbywa się nie tylko kwalifikacja wojskowa, ale również funkcjonuje Wojskowe Centrum Rekrutacji. Jestem przekonany iż nasza dalsza współpraca z wojskiem i innymi służbami mundurowymi będzie także przebiegała tak wzorcowo jak dotychczas.