Mamy 1,37 miliona złotych dotacji na dodatkowe staże i zajęcia dla uczniów ZST Czartajew

Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył budżet konkursu unijnego na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Dzięki tej decyzji Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, z którą Powiat Siemiatycki zawarł stosowne porozumienie zrealizuje projekt skierowany do 50 uczniów i 11 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

Uczniowie ZST Czartajew wezmą udział zajęciach pozalekcyjnych, kołach naukowych. Odbędą kursy i staże u pracodawców oraz konsultacje z doradcą zawodowym. Z kolei nauczyciele podniosą swoje kompetencje na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. W ramach projektu zostaną również utworzone lub zmodernizowane pracownie szkolne. Przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 1,45 mln zł, a dotacja z funduszy europejskich wyniesie 1,37 mln zł. Okres realizacji projektu do końca października 2023 roku.