Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Dołubowo – Smolugi

Dziś w siemiatyckim starostwie została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo – Smolugi. Przebudowa będzie prowadzona na odcinku o długości ponad 3,7 kilometra. Umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych “Trakt” sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego w obecności Starosty Marka Bobla oraz Wójta Gminy Dziadkowice Antoniego Brzezińskiego, w imieniu powiatu podpisał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Jerzy Czapiuk.  W uroczystości uczestniczył Jacek Chańko przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego – operatora rządowego Programu Inwestycji Strategicznych”Polski Ład”. Inwestycja drogowa o wartości ponad 5,7 miliona złotych będzie zakończona najpóźniej jesienią tego roku. Wówczas to mieszkańcy gminy i inni użytkownicy drogi pojadą po nowej – równej nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja drogowa ważna dla powiatu, a szczególnie mieszkańców Gminy Dziadkowice będzie realizowana dzięki pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z rządowego programu “Polski Ład” – kwota dofinansowania ponad 4 miliony 731 tys. złotych oraz partnerskiej współpracy Powiatu i Gminy Dziadkowice. Otóż oba samorządy solidarnie z własnych budżetów dołożą do inwestycji po 509 tysięcy złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Dołubowo – Smolugi zakłada między innymi:

Zakres rzeczowy robót na drodze powiatowej Dołubowo – Smolugi obejmuje między innymi:
− roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne,
− roboty przygotowawcze,
− roboty rozbiórkowe,
− roboty ziemne,
− wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi,
− wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyżowań z drogami bocznymi,
− wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,
− wykonanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża, nawierzchnie z prefabrykatów betonowych , ścieki drogowe , itp. ) ,
− wykonanie poboczy, wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego,
− wykonanie przebudowy przepustów pod koroną drogi,
− wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
− wycinkę drzew w razie konieczności,
− usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą w razie konieczności,
− doprowadzenie terenu przyległego po wykonanych robotach do stanu pierwotnego