W siemiatyckim szpitalu powiatowym powstanie Oddział Jednego Dnia – inwestujemy z myślą o pacjentach!

Oddział jednego dnia powstanie w ramach rozszerzenia już realizowanej w siemiatyckim szpitalu inwestycji związanej z poprawą leczenia chorób kostno-stawowych. Pierwotna wartość dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na ten projekt wynosiła ponad 5,6 mln zł, teraz została powiększona o kolejne 2,3 mln zł o co zabiegał Starosta Siemiatycki Marek Bobel. Jak widać skutecznie! To kolejne środki pozyskane dla mieszkańców powiatu siemiatyckiego!

Szpital powiatowy w Siemiatyczach od 2021 roku realizuje projekt unijny pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach”. Inwestycja obejmuje zakup rezonansu magnetycznego (który pod koniec 2021 roku został zainstalowany w siemiatyckim szpitalu) oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego, przebudowę pomieszczeń po dawnej sterylizatorni oraz istniejącej kuchni na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej do tego oddziału. Przyznane w maju 2021 r. dofinansowanie wyniosło 5,65 mln zł.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zwrócił się do zarządu województwa o zgodę na rozszerzenie tego projektu o budowę oddziału jednego dnia. W ramach założeń powstanie tam blok operacyjny z salami pobytowymi dla chorych. Zarząd województwa przychylił się do tej prośby i zwiększył dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego projektu o 2,3 mln zł. A to oznacza, że wartość całej inwestycji związanej z realizacją ogromnego projektu wyniesie blisko 8 mln zł.

Dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Podlaskiego

na czele z Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego

za dotychczasowe wspieranie naszych działań,

a także współpracę i przychylność dla Powiatu Siemiatyckiego.