Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo – Smolugi

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo – Smolugi” dofinansowane ze środków Programu.

Całkowita wartość inwestycji: 5 749 342,04 zł

Kwota dofinansowania: 4 731 000,00 zł

Celem realizacji projektu jest przebudowa drogi nr 1705B na odcinku Dołubowo – Smolugi mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym, zwiększenie nośności drogi.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1705B o długości około 3 751 m, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje między innym wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wraz z nawierzchnią skrzyżowań, konstrukcji nawierzchni zjazdów gospodarczych, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie oznakowania oraz elementów ulic (krawężniki, obrzeża, ścieki drogowe, itp.), wykonanie poboczy.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Umowa została podpisana: 30 marca 2022r.

Termin realizacji zadania: do 30 października 2022 r.