Będzie nowy asfalt na drodze powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice

W starostwie została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki Smarklice. Przebudowa będzie prowadzona na odcinku drogi o długości ponad 4,6 kilometra. Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „Mikst” z Węgrowa w obecności Starosty Marka Bobla oraz Wicestarosty Sylwestra Zgieruna, w imieniu powiatu podpisał zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Arkadiusz Żero. Inwestycja drogowa o wartości ponad 11,6 miliona złotych będzie zakończona najpóźniej w październiku 2023 roku. Wówczas to pojedziemy po nowej – równej nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja drogowa ważna dla powiatu, a szczególnie mieszkańców Gminy Drohiczyn będzie realizowana dzięki pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z rządowego programu “Polski Ład” – kwota dofinansowania 10 milionów złotych oraz partnerskiej współpracy Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Drohiczyn. Otóż oba samorządy solidarnie będą współfinansować drogową inwestycję.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1711 B Drohiczyn – Grodzisk na odcinku Miłkowice Maćki-Smarklice na długości 4,645 km. Zakres przewidzianych robót obejmuje między innymi: przebudowę odcinka drogi polegającą na budowie nowej nawierzchni jezdni drogi, przebudowie skrzyżowań z drogami bocznymi, budowie zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie ciągu pieszego, budowie i przebudowie przepustów pod koroną drogi, budowie przepustów pod zjazdami, wykonaniu oznakowania pionowego , poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo przebudowa mostu na rzece Silna, nieopodal miejscowości Smarklice polegająca na wykonaniu przepustu rurowego z rury stalowej długość 17,14 m.