Informacja o wyniku II rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

Siemiatycze, 2022-10-19

INFORMACJA

o wyniku II rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Słochy Annopolskie

gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod.: 62/5, 62/7, 62/9 o łącznej powierzchni 0,9100 ha – Cena wywoławcza nieruchomości – 122 000,00 zł netto + VAT. Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00037449/3 prowadzoną
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych
w Siemiatyczach. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku II rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Słochy Annopolskie.

II rokowania przeprowadzono w dniu 12 października 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiot II Rokowań:

Nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod.: 62/5, 62/7, 62/9 o łącznej powierzchni 0,9100 ha, położona w Słochach Annopolskich :

jedna osoba dopuszczona do rokowań, która złożyła zgłoszenie w odpowiedniej formie i terminie oraz wpłaciła zaliczkę.

Ww. II Rokowania na sprzedaż nieruchomości o nr geod. 62/5, 62/7, 62/9 o łącznej powierzchni 0,9100 ha, położonej w Słochach Annopolskich, stanowiącej własność Skarbu Państwa zakończyły się wynikiem pozytywnym – wygrała Gmina Siemiatycze oferując cenę 153.750,00 zł brutto.

STAROSTA

mgr Marek Bobel