Nowy rentgen w siemiatyckim szpitalu powiatowym

Siemiatycki szpital wzbogacił się nowoczesny aparat RTG, którego zakup był możliwy dzięki pozyskanej dotacji z budżetu państwa w wysokości blisko 1,2 miliona złotych. Nowoczesną aparaturę do Siemiatycz dostarczyła warszawska spółka „Creator-Comm”(sfinansowana w 100% z budżetu państwa). O pieniądze na zakup nowoczesnej aparatury medycznej zabiegał Starosta Marek Bobel wraz z dyrektorem siemiatyckiego szpitala Andrzejem Szewczukiem. Nowe urządzenie RTG zastąpiło kilkunastoletni aparat RTG użytkowany przez siemiatycką placówkę medyczną.

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

Cyfrowy aparat RTG posi­ada rozwiąza­nia, które umożli­wiają wykony­wanie zaawan­sowanej diag­nos­tyki radi­o­log­icznej. Znacznie skró­cił się czas wykony­wa­nia bada­nia, a otrzymy­wane obrazy posi­adają wysoką jakość diag­nos­ty­czną.

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

Dziś oficjalnie oddano do użytku aparaturę medyczną. W uroczystości uczestniczył: Poseł RP Jarosław Zieliński, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, Dyrektor Podlaskiego OW NFZ Maciej Olesiński, Starosta Siemiatycki Marek Bobel, Wicestarosta Siemiatycki Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego: Krzysztof Andruszkiewicz i Jan Markiewicz, Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu siemiatyckiego, Dyrektor SP ZOZ Siemiatycze Andrzej Szewczuk, pracownicy siemiatyckiego SP ZOZ-u.

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

Nowoczesny aparat skonfigurowany jest w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pacjentom wykonanie badania, a poprzez zastosowanie nowoczesnych technik cyfrowych zmniejszyć dawkę promieniowania.

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

Cieszę się, że oprócz wspaniałej, dobrej kadry nasz szpital wzbogaca się o nowy sprzęt. Zarząd i Rada Powiatu Siemiatyckiego zawsze pozytywnie odpowiada na potrzeby siemiatyckiego szpitala, ponieważ najważniejsze jest leczenie pacjentów na jak najwyższym poziomie – mówił Starosta Siemiatycki Marek Bobel. Naszym piorytetem jest pozyskiwanie maksymalnie wysokich dotacji na zakup sprzętu do szpitala, jego modernizację lub rozbudowę. Dzięki pozyskiwanym wielomilionowym dotacjom nasz szpital może się rozwijać, a tym samym świadczyć mieszkańcom naszego powiatu usługi na miarę ich oczekiwań. Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Powiatu Siemiatyckiego z Rządem, Wojewodą Podlaskim, Zarządem Województwa Podlaskiego, Burmistrzami i Wójtami. To kolejny etap szeregu inwestycji w szpitalu, a zapewniam iż będą następne.

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

Nowością będzie możliwość wykonania badań sylwetkowych całego kręgosłupa oraz badań sylwetkowych (posturalnych) całych kończyn dolnych z wykorzystaniem cyfrowego łączenia obrazów.

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

RTG łączone to technika obrazowania wykorzystująca możliwość wykonania dwóch lub trzech zdjęć (ilość zdjęć zależy od wzrostu pacjenta oraz od tego jaka jednostka chorobowa ma być rozpoznana dzięki takiemu badaniu). Zdjęcia łączone wykonuje się, gdy istnieje podejrzenie skoliozy lub przy ocenie różnicy w długości poszczególnych kości długich kończyn dolnych.

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

Badania RTG pozwalają na uzyskiwanie czytelnych obrazów różnych okolic ciała. Aparat rentgenowski to podstawowy sprzęt do diagnostyki pacjentów, dzięki któremu możliwe jest wczesne wykrywanie różnego rodzaju zmian chorobowych w organizmie. Daje też duże możliwości badania zmian poprzez ich zlokalizowanie i wizualizację.

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu

otwarcie nowej pracowni rtg w siemiatyckim szpitalu