Kolejne kilometry nowego asfaltu – rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Nurczyk – Żerczyce

rozbudowa drogi nurczyk

W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach w obecności starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, reprezentowanym przez dyrektora Jerzego Czapiuka, a Przedsiębiorstwem Transportowo Usługowym “Anna” Marek Tarasiuk z Klekotowa. Umowa dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce. Nowy asfalt zostanie położony na odcinku ponad 4,2 km. Koszt inwestycji to ponad 7,4 miliona złotych.

rozbudowa drogi nurczyk żerczyce

Na ten cel Powiat Siemiatycki pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60% kosztów inwestycji – kwota blisko 4,5 mln zł złotych. Pozostałe 40% udziału własnego w inwestycji solidarnie sfinansują Powiat Siemiatycki 20% i Gmina Nurzec Stacja 20%. Zgodnie z podpisaną umową – termin realizacji inwestycji ustalono do lipca 2024 roku.

rozbudowa drogi nurczyk żerczyce

W ramach rozbudowa drogi o długości 4,236 km zaplanowano:

– szerokość jezdni 5,5 m:

– warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 7 cm

– warstwa wyrównawcza – grubość warstwy 5cm

– pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m

– poprawa odwodnienia drogi poprzez powierzchniowy spływ,

– wykonanie oznakowania pionowego.

rozbudowa drogi nurczyk żerczyce