Umowa na remont drogi powiatowej Minczewo – Wierzchuca Nagórna

umowa na remont drogi minczewo

W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach w obecności Starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, reprezentowanym przez dyrektora Jerzego Czapiuka, a Przedsiębiorstwem – Drogowo Mostowym „Maksbud” z Bielska Podlaskiego. Zawarta umowa dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna.

W ramach inwestycji na dwóch odcinkach drogi o łącznej długości 3,648 km zostanie wykonana nowa – asfaltowa nawierzchnia drogi. Koszt inwestycji to ponad 2,97 miliona złotych. Na ten cel Powiat Siemiatycki pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60% kosztów inwestycji – kwota ponad 1,78 mln zł złotych. Pozostałe 40% udziału własnego w inwestycji solidarnie sfinansują Powiat Siemiatycki 20% oraz Gmina Drohiczyn 20%.

mapa remontu drogi minczewo

Zakres prac remontu drogi o długości 3,648 km obejmuje między innymi:

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie do właściwego profilu poprzecznego mieszanką mineralno – bitumiczną grubości 4 cm i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 4 cm, szerokość nawierzchni 5,5 m

– remont poboczy żwirowych poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, szerokość 1m

– remont istniejących przepustów pod drogą wraz z naprawą umocnień wlotów i wylotów – bez zmiany rzędnych posadowienia oraz średnic rur.

Planowany termin zakończenia inwestycji, to 12 listopada 2023 r.