Kolejna udana edycja Podlaskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Siemiatyczach „Jesteśmy razem”

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

Ponad sto zawodniczek i zawodników z różnych ośrodków, placówek kształcenia specjalnego wzięło dziś udział w XI Podlaskiej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Siemiatyczach. Wyjątkowej imprezie sportowej integrującej środowisko niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Organizatorem Xl Podlaskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Siemiatyczach „Jesteśmy razem” był Zespól Szkół Specjalnych w Siemiatyczach oraz działające przy szkole stowarzyszenie – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Siemiatyczach. Honorowy patronat sprawował Starosta Siemiatycki – Marek Bobel.

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

Zmagania sportowe rozpoczął symboliczny Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych, który w tym roku ze względu na trudne warunki pogodowe odbył się na terenie hali sportowej. Uroczystego otwarcia spartakiady dokonali: Starosta Marek Bobel, Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Beata Wielgat, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach Urszula Obrycka.

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

Wiele osób niepełnosprawnych czeka cały rok na ten jeden dzień, kiedy mogą się zintegrować z innymi, są w centrum uwagi i wszystkie atrakcje przygotowane są specjalnie dla nich. To daje im poczucie, że są ważni dla innych.

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

Na zaproszenie organizatorów w siemiatyckiej spartakiadzie wzięli udział niepełnosprawni – podopieczni placówek oświatowych z województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego:

 • Niepubliczne Przedszkole IN – PROGRESSS w Siemiatyczach.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Im. W. Kikolskiego w Białymstoku
 • Zespół Szkół Specjalnych im Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
 • Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie
 • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno — Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 3 Wojownicy Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Dołubowie Warsztaty Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach Środowiskowy Dom Pomocy społecznej w Nowych Litewnikach
 • Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, w tym: Szkoła Podstawowa Specjalna w Siemiatyczach i Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy w Siemiatyczach

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

Zorganizowano kilkanaście stoisk sportowych. Drużyny wykonywały dane konkurencje i przechodziły do kolejnych, były zadania: z piłką, slalom, strzelanie z łuku itd. Oprócz dobrej zabawy, rywalizacji i radości im towarzyszącej uczestnikom oraz podopiecznym organizatorzy przygotowali poczęstunek. Niepełnosprawnych wspierali wspaniali wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

Gratuluję absolutnie wszystkim. Najważniejsza jest radość z uprawiania sportu – mówił na zakończenia spartakiady Starosta Marek Bobel. – Widząc Wasze uśmiechnięte twarze jestem przekonany, że uprawianie sportu sprawia Wam ogromną radość. Jesteście wspaniałym przykładem dla innych osób z niepełnosprawnościami i zapraszam za rok do Siemiatycz na kolejną spartakiadę.

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

Należy podkreślić iż spartakiada to w dużej mierze zasługa dyrektor ZSS Siemiatycze Urszuli Obryckiej – osobie w pełni oddanej w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży. Słowa uznania nalezą się również dla całej kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze

spartakiada niepełnosprawnych siemiatycze