Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji publikowanych przez Burmistrza Miasta Siemiatycze – dot. ul. Spacerowej

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Siemiatyckiego, w związku z publikacjami na Facebooku Pana Piotra Siniakowicza Burmistrza Miasta Siemiatycze zawierającymi nieprawdziwe informacje i zarzuty stawiane Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach w zakresie złośliwości i niewłaściwego postępowania polegającego na rzekomym przetrzymywaniu dokumentacji inwestycji Miasta Siemiatycze na ul. Spacerowej w Siemiatyczach udostępniamy treść wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych, które w dniu dzisiejszym zostało dostarczone do Urzędu Miasta Siemiatycze.

Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun