Zapraszamy do korzystania z bankowości elektronicznej – wykaz nr kont bankowych tutaj:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

 • opłaty komunikacyjne za wydanie dowodu rejestracyjnego,
 • wydanie pozwolenia czasowego,
 • wydanie tablic rejestracyjnych, wydanie nalepki kontrolnej,
 • wydanie karty pojazdu, wydanie/wymiana prawa jazdy,
 • wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy lub ośrodek szkolenia,
 • opłaty za licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy dotyczące transportu drogowego, itp.

➡️ Powyższe opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
26 1240 5211 1111 0010 5808 9900

 


Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • opłata za wydanie karty wędkarskiej,
 • opłata za dzienniki budowy,
 • opłata za udzielenie informacji o ochronie środowiska

➡️ Powyższe opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
26 1240 5211 1111 0010 5808 9900

 


Opłaty geodezyjne

 • Wpływy z usług geodezyjnych (opłaty za wypisy i wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy zasadniczej, udzielanie informacji, poświadczanie dokumentów)

➡️ Powyższe opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
71 1240 5211 1111 0010 5809 0254

 


Opłaty za czynsz, najem, dzierżawa itd.

 • wpłata za wykup nieruchomości będącej własnością powiatu, wpłaty za czynsz, najem lub dzierżawę nieruchomości będącej własnością powiatu

➡️ Powyższe opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
26 1240 5211 1111 0010 5808 9900


Dochody Skarbu Państwa

– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za zarząd gruntami, opłaty z tytułu przekształceni prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,,opłata za czynsz, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, itp.)
➡️ Powyższe opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
86 1240 5211 1111 0010 5809 0469


 

Sumy depozytowe

– wpłaty wadium, czynsze dzierżawne kół łowieckich i inne obce środki

➡️ należy wpłacać na konto bankowe nr:

47 1240 5211 1111 0010 5809 0007