W 1999 roku w Polsce rozpoczęto wprowadzanie czterech ważnych reform systemowych: edukacji, służby zdrowia, systemu emerytalnego i administracji publicznej.

Reforma służby zdrowia realizowana była w trzech płaszczyznach:

  • zmiany sposobu finansowania – od 1 stycznia 1999 r. został wprowadzony system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego czyli kasa chorych. Regionalna kasa wykupuje świadczenia zdrowotne dla tych, którzy są objęci obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i którzy są objęci świadczeniami realizowanymi przez kasę. Od 1 kwietnia 2004 r. funkcje kas chorych przejął Narodowy Fundusz Zdrowia. Pojawia się możliwość zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, praktykami grupowymi i osobami indywidualnymi wykonującymi zawody medyczne,
  • zmiany podległości administracyjnej – w większości służba zdrowia przechodzi w gestię samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego,
  • usamodzielnienia publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczne zakłady opieki zdrowotnej zyskują osobowość prawną, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową.

Wielokrotnie zmieniana, aktualizowana, poprawiana reforma służby zdrowia doprowadziła do powstania na terenie Powiatu Siemiatyckiego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne obejmują między innymi:


Przydatne adresy i kontakty

SP ZOZ Siemiatycze
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze

Sekretariat tel.(85) 655-28-25
Fax:(85) 655-28-25 / wew. 352
email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl
CENTRALA TELEFONICZNA – tel. (85) 655 22 66, (85), 655 22 77

strona www: http://www.spzozsiemiatycze.pl/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Siemiatyczach

ul. Kościuszki 35, 17- 300 Siemiatycze
tel. +48 22 25 00 115
e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.org

strona www: https://www.gov.pl/web/psse-siemiatycze

 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 10, 17-300 Siemiatycze
e-mail pdps@siemiatycze.pl
tel. (85) 655-22-52

strona www: http://bip.pdps.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
tel. (85) 730 05 07
e-mail: kontakt@pcprsiemiatycze.pl

strona www: https://pcprsiemiatycze.pl/

 

Podlaski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
Telefoniczna Informacja Pacjenta
tel. 800 190 590
e-mail: infolinia@nfz.gov.pl

strona www: https://www.nfz-bialystok.pl/