Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Siemiatyckiego odnośnie nocnych i świątecznych dyżurów aptek w 2024 roku. Otóż z dniem 1 stycznia 2024 roku na terenie powiatu siemiatyckiego ulegają zmianie godziny pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne. Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/313/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2023 roku – apteki dyżurują w danym dniu wyszczególnionym na grafiku w godzinach od 8.00 do 24.00 (w dni powszednie, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy).

wykaz aptek dyżury na 2024 wykaz aptek dyżury na 2024 wykaz aptek dyżury na 2024 rok