Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, możesz skorzystać z Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Siemiatyckiego. Pomocy udzielają prawnicy, mediatorzy oraz doradcy obywatelscy. Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku graika informacyjna

grafika nieodpłatna pomoc prawna

 

nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku