Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, możesz skorzystać z Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Siemiatyckiego. Pomocy udzielają prawnicy, mediatorzy oraz doradcy obywatelscy.

POMOC PRAWNA W 2023 ROKU NIEODPŁATNA

Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

nieodpłatna pomoc prawna zmiana siedziby

grafika nieodpłatna pomoc prawna szczegółowe informacje

 

grafika pomoc prawna powiat siemiatycki i fundacja pasieka