Rada Powiatu Siemiatyckiego VI kadencji

  1. Andruszkiewicz Krzysztof Zygmunt – Członek Zarządu Powiatu
  2. Angielczyk Mirosław Jan
  3. Bobel Marek – Starosta
  4. Boguszewski Henryk – Przewodniczący Rady Powiatu
  5. Bujno Bożena Teresa
  6. Cieślik Mariusz Piotr
  7. Daniluk Józef
  8. Klepacki Wiesław
  9. Kowalczyk Paweł
  10. Markiewicz Jan – Członek Zarządu Powiatu
  11. Obrycki Mariusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  12. Pyzowski Mariusz Paweł
  13. Szawkało Jerzy – Członek Zarządu Powiatu
  14. Wysocka Irena
  15. Zgierun Sylwester – Wicestarosta
  16. Żabiński Mikołaj
  17. Żeruń Jan

Komisja Rewizyjna

   1. Wiesław Klepacki – Przewodniczący
   2. Mirosław Jan Angielczyk
   3. Mikołaj Żabiński

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

   1. Mirosław Jan Angielczyk – Przewodniczący
   2. Wiesław Klepacki
   3. Jan Żeruń

 

Komisja Finansowo – Budżetowa

   1. Bożena Teresa Bujno – Przewodnicząca
   2. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
   3. Marek Bobel
   4. Henryk Boguszewski
   5. Mariusz Piotr Cieślik
   6. Józef Daniluk
   7. Wiesław Klepacki
   8. Jan Markiewicz
   9. Mariusz Paweł Pyzowski
   10. Irena Wysocka
   11. Sylwester Zgierun
   12. Jan Żeruń

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego

   1. Mikołaj Żabiński – Przewodniczący
   2. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
   3. Mariusz Piotr Cieślik
   4. Józef Daniluk
   5. Wiesław Klepacki
   6. Paweł Kowalczyk
   7. Jan Markiewicz
   8. Mariusz Paweł Pyzowski
   9. Jerzy Szawkało
   10. Sylwester Zgierun
   11. Jan Żeruń

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

   1. Paweł Kowalczyk – Przewodniczący
   2. Henryk Boguszewski
   3. Bożena Teresa Bujno
   4. Mariusz Obrycki
   5. Jerzy Szawkało
   6. Irena Wysocka
   7. Mirosław Jan Angielczyk

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Henryk Boguszewski

Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego

I i III piątek miesiąca w godz. 09.30 – 11.00

Mariusz Obrycki

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego

II i IV piątek miesiąca w godz. 9.30-11.00