Rada Powiatu Siemiatyckiego VII kadencji

 1. Andruszkiewicz Krzysztof Zygmunt
 2. Bobel Marek
 3. Borkułak Artur
 4. Bujno Bożena Teresa
 5. Cieślik Mariusz Piotr- Starosta Siemiatycki
 6. Daniluk Józef
 7. Gołubkiewicz Joanna
 8. Klepacki Bogdan
 9. Klepacki Wiesław
 10. Kondraciuk Radosław – Członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
 11. Obrycki Mariusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego
 12. Pyzowski Mariusz Paweł – Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego
 13. Sobieszuk Wiesława
 14. Szumarski Grzegorz
 15. Zgierun Sylwester – Członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
 16. Zubik Łukasz – Wicestarosta Siemiatycki
 17. Żeruń Jan – Członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

Komisja Rewizyjna

1) Artur Borkułak – przewodniczący

2) Joanna Gołubkiewicz – członek

3) Bogdan Klepacki – członek

4) Wiesława Sobieszuk – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Wiesława Sobieszuk – przewodniczący

2) Artur Borkułak – członek

3) Wiesław Klepacki – członek

Komisja Finansowo – Budżetowa Rady Powiatu Siemiatyckiego

1) Grzegorz Szumarski – przewodniczący

2) Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz – członek

3) Marek Bobel – członek

4) Bożena Teresa Bujno – członek

5) Mariusz Piotr Cieślik – członek

6) Józef Daniluk – członek

7) Bogdan Klepacki – członek

8) Wiesław Klepacki – członek

9) Mariusz Paweł Pyzowski – członek

10) Wiesława Sobieszuk

11 Sylwester Zgierun – członek

12) Jan Żeruń – członek

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1) Joanna Gołubkiewicz – przewodniczący

2) Marek Bobel – członek

3) Artur Borkułak – członek

4) Bożena Teresa Bujno – członek

5) Bogdan Klepacki – członek

6) Radosław Kondraciuk – członek

7) Mariusz Obrycki – członek

8) Grzegorz Szumarski – członek

9) Łukasz Zubik – członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego

1) Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz – przewodniczący

2) Józef Daniluk – członek

3) Joanna Gołubkiewicz – członek

4) Wiesław Klepacki – członek

5) Radosław Kondraciuk – członek

6) Sylwester Zgierun – członek

7) Jan Żeruń – członek


Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego

Mariusz Paweł Pyzowski

przyjmuje interesantów w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 14.00 – 15.30

(II piętro, pokój 224, nr tel. 85 6566506)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego

Mariusz Obrycki

przyjmuje interesantów w II i IV piątek miesiąca w godz. 9.30-11.00

(II piętro, pokój 224, nr tel. 85 6566506)


http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/rad_pow/

Relacje na żywo z Sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego

Archiwum Relacji Video z Sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego

Interpelacje i zapytania Radnych