OGŁOSZENIE

o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 571 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Nie bądź ofiarą! warsztaty z samoobrony”.

Starosta Siemiatycki informuje, że w dniu 13 października br. Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nie bądź ofiarą! warsztaty z samoobrony” do realizacji w okresie od dnia 12.11.2023r. do dnia 12.12.2023r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.siemiatycze.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: promocja@siemiatycze.pl w terminie od dnia 18 do 25 października 2023 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Treść oferty „Nie bądź ofiarą! warsztaty z samoobrony”

 


OGŁOSZENIE

o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 571 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Nieodkryty Powiat Siemiatycki”.

Starosta Siemiatycki informuje, że w dniu 13 października br. Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodkryty Powiat Siemiatycki” do realizacji w okresie od dnia 12.11.2023r. do dnia 12.12.2023r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.siemiatycze.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: promocja@siemiatycze.pl w terminie od dnia 18 do 25 października 2023 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Treść oferty “Nieodkryty Powiat Siemiatycki”

 


 

OGŁOSZENIE

o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Nieodkryty Powiat Siemiatycki”.

Starosta Siemiatycki informuje, że w dniu 16 marca br. Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodkryty Powiat Siemiatycki” do realizacji w okresie od dnia 24.04.2023r. do dnia 30.06.2023r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.siemiatycze.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy zgłaszać na adres  e-mail: promocja@siemiatycze.pl w terminie od dnia 24 marca 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2023r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Treść oferty “Nieodkryty Powiat Siemiatycki”

 


 

OGŁOSZENIE

o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Nieodkryty Powiat Siemiatycki”.

Starosta Siemiatycki informuje, że w dniu 19 lipca br. Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec Drożdżyńskiego 15, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodkryty Powiat Siemiatycki” do realizacji w okresie od dnia 30.07.2022r. do dnia 15.10.2022r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.siemiatycze.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy zgłaszać na adres
e-mail: promocja@siemiatycze.pl w terminie od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Treść oferty_”Nieodkryty_Powiat_Siemiatycki”