Marek Malinowski
ul. Leg. Piłsudskiego 3, pok. 120
17 – 300 Siemiatycze
tel.  (85) 65-66-526

godz. przyjęć interesantów:
poniedziałek:  800 – 1600
wtorek – piątek:  730 – 1530

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta załatwia sprawy z zakresu:

  • zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej;
  • wytyczanie powództw na rzecz konsumentów
  • współdziałanie z organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
  • udzielanie obywatelom pomocy w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów;
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie (o ochronie konkurencji i konsumentów) lub w przepisach odrębnych.

Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Szczegółowe informacje na stronie:  http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/elektroniczna_skrzynka_podawcza.html 

POBIERZ WNIOSEK – KLIKNIJ (WERSJA DOC.), KLIKNIJ (WERSJA PDF)


 

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU (UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA)WERSJA PDF,  WERSJA WORD

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REKLAMACJA TOWARU Z TYTUŁU RĘKOJMIWERSJA PDF, WERSJA WORD


Rękojmia, a gwarancja

– przydatne informacje dla Konsumenta

Konsumenci składając reklamację towaru często nie zdają sobie sprawy z różnicy pomiędzy reklamacją z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, a reklamacją z gwarancji. Bardzo często utożsamiają reklamację z rękojmi z reklamacją z gwarancji stosując obydwa terminy zamiennie. Jest to bardzo istotny błąd popełniany przy reklamowaniu wad rzeczy, mogący skutkować nawet utratą możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw w związku z zakupem wadliwego produktu.

Często zdarza się także, że sprzedawcy odsyłają nieświadomych konsumentów do gwaranta, starając się uwolnić od odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.

Jak wynika z poniższej tabeli, różnice w uprawnieniach konsumenta między rękojmią a gwarancją są bardzo istotne. W szczególności dotyczą żądań jakie konsument może wystosować względem sprzedawcy i gwaranta oraz terminów rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń, odpowiedzialności i okresu trwania ochrony. Poniższa tabela dotyczy tylko relacji konsument – przedsiębiorca.

W stosunku do pozostałych sytuacji  niektóre terminy, uprawniania i odpowiedzialność kształtują się inaczej.

Poniższe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych od 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed tą datą stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) tzw. niezgodność towaru z umową.

 


Multimedia:

UOKiK – Uwaga zakupy na pokazach

UOKiK – Uwaga zmiana dostawcy usług (prąd, gaz, usługi telekomunikacyjne)


 

Zobacz informacje dostępne na stronie
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/porady_konsumenckie.php