Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest:

Starosta Powiatu Siemiatyckiego

17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3

powiat@siemiatycze.pl

tel.: +48856566500, faks: +48856566501

NIP: 5441437102, REGON: 050666326

 

  • Został wyznaczony inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, którym jest

Pan Andrzej Szepietowski, adres e-mail andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl

tel.: +48856560266

 

  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z postanowień obowiązującego prawa na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń;

 

  • udostępnianie danych osobowych innym odbiorcom Państwa danych osobowych będzie następowało wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów, organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, instytucjom oraz służbom i strażom;

 

  • Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w przepisach;

 

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań administracji samorządowej i rządowej w sposób określony w obowiązujących przepisach oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji ;

 

  • Każdy z Państwa posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

  • Każdy ma prawo wniesienia skargi do GIODO (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy a w niektórych przypadkach warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości wszczęcia postępowań (załatwienia określonych spraw);