ADMINISTRACJA WOJEWÓDZKA

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
https://wrotapodlasia.pl/

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 85 665 45 49, fax 85 665 45 67
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki https://www.gov.pl/web/uw-podlaski

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. 85 743 93 15, fax 85 743 92 31
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

ORGANIZACJE RZĄDOWE

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
tel. 0 800 38 00 84
fax 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
centrala: 22 459 00 00, 22 459 00 01
informacja: 22 459 01 00, 22 459 03 70
fax 22 459 01 01
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

MIASTA I GMINY W INTERNECIE

Miasto Siemiatycze Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 656 58 00, fax 85 656 58 03
e-mail: urzad@siemiatycze.eu
Gmina Siemiatycze Urząd Gminy Siemiatycze 
ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 28 60, fax 85 655 29 11
e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Gmina Drohiczyn Urząd Miejski Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
tel. 85 656 52 60, fax 85 655 70 80
e-mail: um@drohiczyn.pl
Gmina Dziadkowice  Urząd Gminy Dziadkowice 
Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice
tel. 85 656 59 00, fax 85 656 59 04
e-mail: gmina@dziadkowice.pl
Gmina Grodzisk Urząd Gminy Grodzisk
ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk
tel. 85 656 80 61, fax 656 80 40
e-mail: ug@gminagrodzisk.pl
Gmina Mielnik Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. 85 656 58 61, 85 657 70 03
fax 85 657 71 21
e-mail: gmina@mielnik.com.pl
Gmina Milejczyce  Urząd Gminy Milejczyce
ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
tel. 85 657 90 70, fax 85 657 90 83
e-mail: gmina@milejczyce.pl
Gmina Nurzec Stacja Urząd Gminy Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja
tel. 85 657 50 78, fax 85 657 50 63
e-mail: ug_nurzecst@zetobi.com.pl
Gmina Perlejewo Urząd Gminy Perlejewo
17-322 Perlejewo
tel. 85 657 85 02, fax 85 657 85 15
e-mail: ugperlejewo@wp.pl

 

RZĄDOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA

NAZWA ADRES / TEL. / FAX WWW / E-MAIL
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Warszawska 3
15-062 Białystok
tel. 85 653 73 28
85 653 76 40
85 743 54 16
fax 85 653 72 16
www.straz.bialystok.pl

kwpsp@straz.bialystok.pl 

Komenda Wojewódzka Policji ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
tel. 85 675 40 11
fax 85 675 24 72
www.podlaska.policja.gov.pl

kwp@bk.policja.gov.pl

Kuratorium Oświaty ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
tel. 85 748 48 48
fax 85 748 48 49
www.kuratorium.bialystok.pl

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. 85 662 37 36
fax 85 662 37 26
wif.pbip.pl

inspektorat@bialystok.wif.gov.pl 

Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej
ul. Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok
tel. 85 742 80 52
85 742 80 59
fax 85 743 52 68
 www.bialystok.wiih.gov.pl

inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
ul. Zwycięstwa 26B
15-959 Białystok
tel. 85 652 11 54
85 651 18 77
wiiorn.pbip.pl

wi-bialystok@piorin.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat
Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Antoniukowska 11
15-740 Białystok
tel. 85 747 97 40
fax 85 747 97 49
wijhar.pbip.pl

wijsek@bianet.pl 

Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok
tel. 85 748 12 70
fax 85 748 12 73
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
 

ul. Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok
tel. 85 742 53 78
fax 85 742 21 04

 

www.wios.bialystok.pl

sekret@wios.bialystok.pl

 

 

Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii

 

ul. Zwycięstwa 26A
15-959 Białystok
tel./ fax 85 651 02 29
85 651 03 37
85 652 40 14
www.bialystok.wiw.gov.pl

bialystok.wiw@wetgiw.gov.pl

 

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
tel. 85 741 23 32
85 732 65 46
fax 85 732 75 62
http://wuoz.bialystok.pl/

sekretariat@wuoz.bialystok.pl 

 

Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. 85 662 30 77
fax 85 662 30 53
www.bialystok.witd.gov.pl

witd@bialystok.witd.gov.pl

 

Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białymstoku
ul. Legionowa 8
15-099 Białystok
tel. 85 740 85 41
fax 85 740 48 99
www.wsse.bialystok.pl

sekretariat@wsse.bialystok.pl

 

RZĄDOWA ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA

NAZWA ADRES / TEL. / FAX WWW / E-MAIL
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
tel. 85 740 69 81, 85 740 33 80 (wew. 10), fax. 85 740 69 82
www.bialystok.rdos.gov.pl

biuro.bialystok@rdos.gov.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy
 w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70/3
15-601 Białystok
tel. 85 749 86 49
fax 85 749 86 78
www.wszwbialystok.wp.mil.pl

wszwbialystok@wp.mil.pl

Podlaski Oddział Straży Granicznej
w Białymstoku
ul. Bema 100,
15-370 Białystok
tel. informacja: 85 714 50 00, 85 714 59 00, sekretariat: 85 714 50 02, fax 85 714 57 01
www.podlaski.strazgraniczna.pl

podlaski@strazgraniczna.pl

Urząd Statystyczny  w Białymstoku  ul. Krakowska 13
15-959 Białystok
tel. centrala: 85 749 77 00,
sekretariat: 85 749 77 15
fax 85 749 77 79
bialystok.stat.gov.pl

SekretariatUSBST@stat.gov.pl

KANCELARIE

NAZWA ADRES TEL. / FAX WWW / E-MAIL
Kancelaria Prezydenta ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. 22 695 29 00
fax 22 695 22 38
www.prezydent.pl
listy@prezydent.pl
Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel. 22 694 25 00 www.sejm.gov.pl 
Kancelaria Senatu Dział Petycji i Korespondencji
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
tel. 22 694 95 12
fax 22 694 91 18
www.senat.gov.pl
senat@senat.gov.p

 

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

NAZWA ADRES TEL. / FAX WWW / E-MAIL
Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
fax 22 444 57 93
www.nik.gov.pl
nik@nik.gov.pl
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Białymstoku
ul. Akademicka 4
15-267 Białystok
tel. 85 874 81 00
fax 85 874 81 33
 lbi@nik.gov.pl
Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji
Skwer kard.
Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 30 00
fax 22 597 31 80
www.krrit.gov.pl
Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
www.pip.gov.pl
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Białymstoku
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
tel. 85 678 57 00
fax 85 742 27 73
www.bialystok.oip.pl
kancelaria@bialystok.pip.gov.pl
Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel./fax
22 860 70 86
www.giodo.gov.pl
kancelaria@giodo.gov.pl

 

ORGANY WYBORCZE

NAZWA ADRES TEL. / FAX WWW / E-MAIL
Krajowe Biuro Wyborcze ul. Wiejska10
00-902 Warszawa
tel. 22 625 06 17
fax 22 629 39 59
www.pkw.gov.pl
biuro@kbw.gov.pl
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Białymstoku
 ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel.  85 743 94 39
fax 85 743 21 81
www.bialystok.uw.gov.pl/kbw
bia-dyr@kbw.gov.pl
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
tel. 86 216 44 97
86 216 32 46
86 216 31 35
fax 86 216 44 97
www.lomza.pkw.gov.pl
lom-dyr@kbw.gov.pl
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Suwałkach
ul. A Mickiewicza 15
16-400 Suwałki
pok. 201, 202, 203
tel. 87 565 23 17
87 563 17 55
87 563 17 56
fax. 87 563 17 57
www.suwalki.pkw.gov.pl
kbw@wp.pl