Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
sekretariat tel. (85) 65 66 500  fax. (85) 65 66 501
e-mail sekretariat: powiat@siemiatycze.pl
Punt Obsługi Klienta e-mail: powiat@siemiatycze.pl 
Wydział/Stanowisko Piętro Pokój Telefon
Przewodniczący Rady Powiatu – Mariusz Paweł Pyzowski
II 224 (85) 65-66-506
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Mariusz Obrycki
II 224 (85) 65-66-506
Biuro Rady Powiatu – Elżbieta Malinowska II 224 (85) 65-66-506
Starosta – Mariusz Piotr Cieślik
II 205 (85) 65-66-500
Wicestarosta – Łukasz Zubik
II 205 (85) 65-66-500
Sekretarz Powiatu – Agata Androsiuk
II 207 (85) 65-66-504
Skarbnik Powiatu – Teresa Kłopotowska
II 227 (85) 65-66-505
Wydział Organizacyjno – Prawny
Punkt Obsługi Klienta – Angelika Igańska
parter (85) 65-66-507
inspektor ds. kadr – Henryka Morzy II 208 (85) 65-66-511
stanowisko ds. obsługi sekretariatu i zarządu – Katarzyna Bońko, Paulina Liana
II 205 (85) 65-66-500
inspektor ds. edukacji – Bożena Radziszewska – Dawidziuk
II 209 (85) 65-66-525
inspektor ds. administracyjno – gospodarczych – Marek Kałucki II 215 (85) 65-66-535
informatyk – Radosław Jaszczołt, podinspektor Piotr Pietrasiuk
II 213 (85) 65-66-514
archiwum, biuro rzeczy znalezionych – Marcin Sołowiej II 203 (85) 65-66-513
Wydział Finansowo-Budżetowy
Skarbnik Powiatu – Teresa Kłopotowska
II 226 (85) 65-66-505
Główny Księgowy – Małgorzata Pietraszko II 227 (85) 65-66-522
inspektor ds. księgowości – Agnieszka Jaworowska
II 225 (85) 65-66-520
podinspektor ds. księgowości – Anna Jaroszewicz
II 225 (85) 65-66-520
inspektor ds. księgowości i płac – Marta Putkowska, inspektor ds. księgowości Tomasz Konachowicz II 228 (85) 65-66-521
inspektor ds. budżetu i sprawozdawczości – Katarzyna Porowska
II 229 (85) 65-66-519
podinspektor ds.budżetu i sprawozdawczości – Agnieszka Konobrocka
II 229 (85) 65-66-519
Wydział Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Naczelnik Wydziału – Kazimierczak Bogumiła II 222 (85) 65-66-530
zastępca Naczelnika Wydziału – Małgorzata Suchota
II 216 (85) 65-66-537
stanowisko ds. Budownictwa  – Katarzyna Mioduszewska
II 221 (85) 65-66-531
stanowisko ds. Budownictwa – Krzysztof Jachimczuk II 220 (85) 65-66-533
stanowisko  ds. Budownictwa – Karolina Karolczuk II 221 (85) 65-66-531
stanowisko ds. Budownictwa – Tomasz Moczulski II 223 (85) 65-66-538
stanowisko ds. Ochrony Środowiska – Daniel Wojas II 214 (85) 65-66-536
stanowisko ds. Leśnictwa – Agnieszka Konicka
II 214 (85) 65-66-536
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy
– Roman Łopaciuk
I 110 (85) 65-66-540
główny specjalista ds. informatyki (administrator bezpieczeństwa informacji) – Andrzej Szepietowski I 101 (85) 65-66-550
zastępca Naczelnika Wydziału – Julita Borysiuk
 I  109  (85) 65-66-541
Ewidencja Gruntów i Budynków
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Dziadkowice i Perlejewo – Małgorzata Sala
I 102 (85) 65-66-544
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Nurzec Stacja i Milejczyce – Emilia Sielicka
I 103 (85) 65-66-545
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gminy: Grodzisk, m. i gm. Drohiczyn – Katarzyna Kowalczuk
I 104 (85) 65-66-546
stanowisko ds. ewidencji gruntów Miasto Siemiatycze, Gmina Mielnik – Anna Smoła I 105 (85) 65-66-547
stanowisko ds. ewidencji gruntów Gmina Siemiatycze – Magdalena Puzan
I 106 (85) 65-66-548
Główny specjalista ds, środków unijnych i analityk finansów wydziału – Barbara Szyszko I 111 (85) 65-66-542
stanowisko ds. obsługi interesantów w zakresie udostępniania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – Monika Jaszczołt
I 109 (85) 65-66-542
stanowisko ds. ewidencji gruntów Agnieszka Kaczyńska
I 106 (85) 65-66-548
Gospodarka Nieruchomościami
ochrona gruntów rolnych i klasyfikacji gruntów – Anna Konczerewicz I 107 (85) 65-66-577
stanowisko ds. scaleń i wymiany gruntów – Anna Radzicka
 I 107  (85) 65-66-577
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
kierownik PODGiK Marta Bujno – Zakrzewska
I 116 (85) 65-66-551
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Agnieszka Jaworska, Halina Fiłoc, Iwona Moczulska, Mirosława Olszewska, Marta Wendołowicz, Jan Lewczuk
I 116 (85) 65-66-551
stanowisko ds. geodezji – Katarzyna Koroluk
I 101 (85) 65-66-550
inspektor ds. map numerycznych – Dariusz Szymczyk
I 101 (85) 65-66-550
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału – Bernadeta Miłkowska
parter 22 (85) 65-66-560
zastępca Naczelnika Wydziału – Jerzy Olesiuk
parter 21 (85) 65-66-566
stanowisko ds. rejestracji pojazdów – Ewelina Soroczyńska
parter 20 (85) 65-66-568
stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami
– Ewelina Krzewicka – Szyszko, Paulina Jóźwiak
parter 19 (85) 65-66-564
stanowiska ds. rejestracji pojazdów
Aneta Kryńska, Diana Poniatowska
parter 16 (85) 65-66-563

(85) 65-66-562

stanowiska ds. rejestracji pojazdów
Alicja Bartoszuk, Monika Berent
parter 18 (85) 65-66-565

(85) 65-66-561

stanowiska ds. transportu drogowego, zarządzania ruchem na drogach, SKP i OSK
Robert Nowak
parter 2 (85) 65-66-567
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu
Naczelnik Wydziału – Mariusz Piotr Radziszewski II 210 (85) 65-66-570
Zastępca Naczelnika Wydziału – Joanna Charyton
II 212 (85) 65-66-510
podinspektor ds. zamówień publicznych – Paulina Jaroszuk
I 120 (85) 65-66-512
inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych  – Anna Bereza I 120 (85) 65-66-512
stanowisko ds. społecznych, kultury i turystyki – Leszek Kosz  I  120 (85) 65-66-526
stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia, kontakt z mediami – Marek Malinowski  I  120 (85) 65-66-526
Wydział Bezpieczeństwa i Obronności
 
Naczelnik Wydziału  – Justyna Trusiak
I 108 (85) 65-66-575
stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności – Magdalena Zieniuk
I 108 (85) 65-66-575
instruktor strzelania – Tomasz Romaniuk, Piotr Kierdelewicz I 108 (85) 65-66-575
p.o. kierownika obiektu sportowego – Tomasz Romaniuk I 108 (85) 65-66-575
Samodzielne Stanowisko ds. kontroli – Katarzyna Kapelka I 117 (85) 65-66-515
Samodzielne Stanowisko ds. Mienia Powiatu – Wioletta Jaroszuk – Zapolnik
I 118 (85) 65-66-543
Samodzielne Stanowisko ds. Mienia Skarbu Państwa – Barbara Troc
I 122 (85) 65-66-549
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta – Marek Malinowski I 120 (85) 65-66-526
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCIE i STRAŻE

Jednostki organizacyjne powiatu
Lp. Nazwa: Adres:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul Piłsudskiego 3, kierownik – Anna Skomorowska,  (85) 730-05-07, pok.6
1.1 Kierownik PCPR – Anna Skomorowska
pok. 8
1.2 Księgowa – Monika Walendziuk
pok. 6
1.3 Zespół ds. Orzekania O Niepełnosprawności – przewodniczący Agnieszka Szepietowska pok. 33
2. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, dyrektor Janusz Bąk,
tel. 655 22 52
3.
4. Zespół Szkół w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul Tadeusza Kościuszki 43, dyrektor Bożena Krzyżanowska,
tel. 655 25 62
sekretariat – tel. 655 22 08
księgowość, gabinet lekarski – tel. 655 24 59
Komitet Rodzicielski – tel. 656 06 85, strona www: https://www.lo-siemiatycze.edu.pl/
5. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach 17-312 Drohiczyn, Ostrożany 41,  dyrektor Przemysław Chraniuk,

tel. (85) 655 14 01, strona www: https://zsrostrozany.edupage.org/

6. Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 17-300 Siemiatycze, Czartajew, ul. Długa 130,

dyrektor Marta Izabela Jakimiuk, tel. 655 28 70, strona www: https://zst.czartajew.pl/start/

7. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze ul.Tadeusza Kościuszki 43A, dyrektor Urszula Obrycka,
tel. 655 21 26,
strona www: https://zsssiemiatycze.edupage.org/
8. Powiatowy Zarząd Dróg 17-300 Siemiatycze ul 11 Listopada 253, dyrektor Jerzy Czapiuk tel. 655 26 80
e-mail: sekretariat@pzdsiemiatycze.org
strona www: https://pzdsiemiatycze.org
9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 43a, dyrektor Rafał Zaremba, tel /fax. 655 26 12
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 17-300 Siemiatycze, ul.Szpitalna 8, dyrektor Andrzej Szewczuk,
tel. 655 28 25
11. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, dyrektor Robert Maksimiuk, tel./fax 655 23 91, 655 59 strona www:  https://siemiatycze.praca.gov.pl/
Powiatowe służby, inspekcje i straże
1. Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach 17- 300 Siemiatycze, ul. Zielona 4, komendant Krzysztof Filipowicz, tel. 85 670 46 17
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 31,
komendant Sylwester Uściniak, tel. 655 27 82
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Jadwiga Hackiewicz, tel. 655 22 11
4. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 49, powiatowy lekarz weterynarii Mirosław Tołwiński, tel. 655 23 28
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3,
Jerzy Ryszard Kazimierczak, tel. (85) 65 66 534, pok. 219
Inspektor ds. nadzoru budowlanego – Paweł Jarocki

Referent prawno-administracyjny –    Adrian Burzycki

tel. (85) 65 66 529, pok. 217

 

tel. (85) 65 66 532, pok. 218

Administracja samorządowa szczebla podstawowego
1. Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, tel. (85) 65 65 809,                fax (85) 65 65 803
e-mail:
urzad@siemiatycze.eu
www.siemiatycze.eu
2. Urząd Gminy Siemiatycze ul.Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze,
tel. (85) 655-28-60; (85) 655-34-61, fax (85) 655-29-11

e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
www.gminasiemiatycze.pl
3. Urząd Miejski w Drohiczynie ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn,
tel. (85) 65-65-260, fax (85)
65 57 080
e-mail: um@drohiczyn.pl
www.drohiczyn.pl
4. Urząd Gminy Dziadkowice 17-306 Dziadkowice, tel. (85) 65-65-900,  fax. (85) 65-65-904 e-mail: ugdziadkowice@post.pl, www.dziadkowice.pl
5. Urząd Gminy Grodzisk ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk, tel. (85) 656-80-30,                      fax (85) 656-80-40 e-mail: ug@gminagrodzisk.pl, www.gminagrodzisk.pl
6. Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. (85) 65-65-861,               (85) 65-77-003
fax 85 65 77 121
e-mail:
gmina@mielnik.com.pl
www.mielnik.com.pl
7. Urząd Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, tel. (85) 65-90-70,          fax.(85) 657 90 83
e-mail:
gmina@milejczyce.pl
www.milejczyce.pl
8. Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja, tel. (85) 657-50-78,
fax (85)657-50-63, www.nurzec-stacja.eu
e-mail:
ug_nurzecst@zetobi.com.pl
9. Urząd Gminy Perlejewo Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo, tel/fax (85) 657-85-15e-mail: ug@perlejewo@.pl
www.perlejewo.pl