Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jerzy Kazimierczak tel. (85) 65 66 534
Inspektor ds. nadzoru budowlanego – Paweł Jarocki tel. (85) 65 66 529
Referent prawno-administracyjny – Adrian Burzycki tel. (85) 65 66 532