“ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” – RUSZA AKCJA ZNAKOWANIA ZABYTKÓW

„Zabytek chroniony prawem” – taki znak właściciele obiektów zabytkowych powinni umieścić na swoich nieruchomościach. Takie oznaczenie starych budynków ma wiele zalet przekonuje prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pani Konserwator rozmawiała w Białymstoku z przedstawicielami starostw powiatowych o szykowanych zmianach. Poprosiła, żeby to starostowie przekazali właścicielom obiektów informację, że powieszenie tabliczki będzie wkrótce obowiązkowe.

W spotkaniu wziął również udział wicestarosta siemiatycki Marek Bobel, który zapowiedział, że starostwo zakupi takie tabliczki i przekaże właścicielom obiektów zabytkowych, którzy zwrócą się z odpowiednim wnioskiem.

Tabliczki będzie można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach po uprzednim złożeniu wniosku. Wniosek może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do zabytku.

Listę zabytkowych budynków można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

POBIERZ WNIOSEK

ZOBACZ WYKAZ ZABYTKÓW