Powiat Siemiatycki oferuje do sprzedaży tereny inwestycyjne objęte Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną położone w obrębie Czartajew gm. Siemiatycze, usytuowane przy drodze wojewódzkiej DW 690, w zasięgu drogi krajowej DK 19 (Rzeszów – Białystok), oraz węzła drogowego Siemiatycze Północ budowanej drogi międzynarodowej ekspresowej S19. Położenie działek w obrębie drogi wojewódzkiej, krajowej i ekspresowej daje doskonałe możliwości komunikacyjne i logistyczne. Najbliższa stacja i bocznica kolejowa znajduje się w odległości 12 km od przedmiotowych nieruchomości.

Dostępne są działki o łącznej pow. 5,5119 ha – w sumie 8 działek o różnej pow. od 0,4660 ha do 0,9802 ha. Działki są uzbrojone w sieć: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej w zasięgu także sieć gazowa oraz internet.

Tereny inwestycyjne objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod: przemysł, składy, magazyny, usługi w tym zabudowę biurową, park technologiczny oraz małą elektrownię biometanową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią.

Oferowane tereny w ramach SSSE dają możliwość wsparcia przedsiębiorcom, uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 10 -15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości wydatków kwalifikowanych planowanej inwestycji. Szczegóły dostępne pod adresem: https://ssse.com.pl/polska-strefa-inwestycji-informacje-ogolne/

Dodatkowym atutem oferowanych terenów inwestycyjnych jest: dostępność do wykwalifikowanych pracowników, otwarte na współprace szkoły zawodowe i przyjazne inwestorom władze samorządowe.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu tel. : +48 85 6566543

czartajew strefa ekonomiczna

czartajew strefa ekonomiczna