ZAPRASZAMY MATURZYSTÓW NA XVIII PREZENTACJE EDUKACYJNE „UCZELNIE W POWIECIE”

Po raz osiemnasty (w Siemiatyczach po raz 8) dwutygodnik lokalny „Wieści Podlaskie” wspólnie ze Starostą Siemiatyckim organizuje 24 lutego (poniedziałek) Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w Powiecie”. Odbędą się one w Zespole Szkół przy ul. Kościuszki 43 w godz. 10.00 – 13.00. Ideą imprezy jest dostarczenie uczniom szkół ponadpodstawowych, głównie maturzystom, wyczerpującej informacji o warunkach i możliwościach kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły średniej. Rozmowy z przedstawicielami uczelni, ulotki i informatory przybliżą przyszłym studentom specyfikę poszczególnych szkół wyższych, zasady rekrutacji i studiowania, opłaty i stypendia.