DRODZY MIESZKAŃCY APELUJEMY O ROZSĄDEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ! POZOSTAŃCIE NA KWARANTANNIE!

Niestety docierają do nas głosy iż niektóre osoby powracające z zagranicy np: Belgii, Niemiec, Holandii, Francji, Anglii i innych krajów na teren naszego powiatu nie stosują się do obowiązku 14-dniowej kwarantanny i opuszczają miejsce pobytu. Takie zachowanie jest niezgodne z prawem i naganne społecznie. Świadomie narażacie Państwo na utratę zdrowia, a może i życia swoich bliskich, sąsiadów i wszystkich mieszkańców społeczności powiatu siemiatyckiego. Rozumiemy, że kwarantanna jest pewnego rodzaju utrudnieniem i ograniczeniem, ale też wielkim testem odpowiedzialności za zdrowie i życie nas wszystkich.
Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest bardzo poważna, stoimy przed zagrożeniem epidemią. Stosując się do obowiązujących zasad, możemy uniknąć zakażenia siebie i najbliższych.
Dlatego raz jeszcze prosimy i apelujemy osoby poddane kwarantannie domowej o bezwzględne pozostanie w domu przez 2 tygodnie. Nie wychodźcie z domu. Chrońcie siebie i swoich bliskich. O zrobienie zakupów można poprosić rodzinę, znajomych lub skorzystać z zakupów przez Internet. Zakupy należy odbierać tak, aby nie było kontaktu z osobą je dostarczającą. Jeśli osoba objęta kwarantanną ma pod opieką zwierzęta to na czas jej trwania należy przekazać je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Kwarantanna kończy się po 14 dniach, jeśli objęta nią osoba nie ma objawów choroby.

Obok sankcji karnych Ministerstwo Zdrowia przypomina też o karach finansowych. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tys. zł.

Za złamanie zaleceń kwarantanny można pójść nawet na rok do więzienia. W grę wchodzi bowiem art. 161 kodeksu karnego. W paragrafie 2 przepis ten mówi, że kto wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Jednak to nie wszystko. W przypadku złamania procedur kwarantanny domowej w grę wchodzić może jeszcze inny, dużo surowszy przepis karny – art. 165 par. 1 kodeksu karnego. Stanowi on, że kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej (…), podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, grozi mu do trzech lat więzienia. W praktyce przyjmuje się, że wiele osób to grupa dziesięciu osób i więcej.

Prosimy o rozsądne zachowanie, nie lekceważenie zagrożenia w wyniku, którego na zapalenie płuc i inne powikłania na świecie zmarło już kilka tysięcy osób. Wierzymy, że ludzka solidarność i wrażliwość pozwoli nam przetrwać ten trudny czas walki z wirusem.