ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU WYŁOŻENIA

ZAWIADOMIENIE

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie  się na terytorium RP koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, a także o nasze wspólne bezpieczeństwo, Starosta Siemiatycki zawiadamia, iż zaplanowane wyłożenia do publicznego wglądu zaplanowane wyłożenie do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji obrębów: ADAMOWO, MAĆKOWICZE I OSŁOWO gm. Mielnik w dniach 16.03.2020 – 30.03.2020 r. zostają odwołane.

O kolejnym terminie wyłożenia projektu ustalania klasyfikacji do publicznego wglądu, zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnym zawiadomieniem.

 

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału
Geodezji Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY
mgr inż. Roman Łopaciuk

 

ZAWIADOMIENIA:

1. Zawiadomienie ADAMOWO

2. Zawiadomienie MAĆKOWICZE

3. Zawiadomienie OSŁOWO