UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE ZESPÓŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CZARTAJEWIE SKORZYSTAJĄ Z DOTACJI NA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE!

Zarząd Województwa Podlaskiego we wtorek, 28 kwietnia przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) siedmiu projektom, których celem jest dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy i zwiększenie szansy absolwentów szkół zawodowych na uzyskanie dobrej pracy. Zarząd zwiększył również pulę pieniędzy na dofinansowanie projektów w ramach drugiej tury tego konkursu. Z dotacji skorzysta m.in. technikum w Czartajewie.
Protinus Ośrodek Szkoleniowo−Badawczy w Białymstoku swój projekt skieruje do 70 uczniów i sześciu nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Jego koszt to 450 tys. zł, dofinansowanie pokryje 428 tys. zł. Dla uczniów zostaną zorganizowane staże zawodowe, zajęcia laboratoryjne z programowania na Uniwersytecie w Białymstoku, zajęcia specjalistyczne u przedsiębiorców. Nauczyciele również skorzystają z praktyk zawodowych. Zmodyfikowane zostaną programy nauczania na kierunkach: technik informatyk i technik elektryk.