WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) i uchwały nr 47/282/20 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

DO POBRANIA: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (PLIK PDF)