LATEM PRZYSZŁEGO ROKU POJEDZIEMY NOWĄ DROGĄ ROWEROWĄ Z SIEMIATYCZ DO CZARTAJEWA! UMOWA NA PROJEKT I BUDOWĘ ZOSTAŁA PODPISANA!

Dziś w siemiatyckim starostwie podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę ścieżki pieszo rowerowej od Siemiatycz do Czartajewa, która będzie budowana wzdłuż ulicy Ciechanowieckiej i Białostockiej – o długości 2 km 840 metrów. Wartość inwestycji to ponad 7 milionów 736 tys. złotych. Wykonawcą prac będzie firma „Maksbud” z Bielska Podlaskiego.

 

Jak mówił podczas uroczystości Wojciech Borzuchowski Dyrektor GDDKiA w Białymstoku ścieżka powstanie dzięki staraniom powiatu siemiatyckiego, a w szczególności Wicestarosty Marka Bobla i ogromnej przychylności ze strony Ministerstwa Infrastruktury. Przy podpisaniu umowy obecni byli radni powiatowi. Działania powiatu zostały wsparte przez posła Jarosława Zielińskiego, który bardzo mocno zaangażował się w sprawie pozyskania z budżetu państwa środków finansowych na realizację tej inwestycji.

Chcę jasno powiedzieć iż niemożliwa byłaby realizacja przedmiotowej inwestycji bez ogromnego wsparcia ze strony Posła Jarosława Zielińskiego oraz przychylności ze strony Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka – mówił Wicestarosta Marek Bobel. W imieniu całej społeczności dziękuję za zrozumienie i okazaną nam wszystkim pomoc.

 

O budowie ścieżki pieszo – rowerowej, mówiło się od lat. Dziś już wiadomo, że trasa dla pieszych i rowerzystów powstanie! Zawarta umowa pomiędzy GDDKiA i spółką „Maksbud” zakłada iż ścieżka ma zostać wybudowana do listopada 2021 roku. Jednak prezes spółki „Maksbud” Jan Miniuk poinformował iż firma zrobi wszystko, by ścieżka była gotowa dla mieszkańców i turystów już z początkiem lipca 2021 roku.

 

Ścieżka rowerowa będzie łączyła Siemiatycze również z drogą wojewódzką 690 w kierunku Ciechanowca. Inwestycja będzie możliwa dzięki rządowemu wsparciu (w 100% finansowana z budżetu państwa – bez konieczności udziału któregokolwiek z samorządów)!

 

Ścieżka rozpocznie swój bieg – na wysokości skrzyżowania ulicy Ciechanowieckiej z ulicą Lewandowskiego (przy stacji paliw “Circle K” i na wysokości kaplicy Św. Anny) wzdłuż ogródków działkowych przy dawnym POM-ie i dalej poprowadzi nas ulicą Ciechanowiecką (obok stacji paliw “Żerpol”, sklepu “Media Expert”) aż do drogi wojewódzkiej Siemiatycze – Ciechanowiec i do Czartajewa aż do skrzyżowania z ulicą Spacerową (na klinie Połosy).

Podczas budowy powstanie specjalna kładka na rzece Kamionce. Droga pieszo-rowerowa na całej długości będzie posiadała sztuczne oświetlenie. Trzymajmy więc wszyscy kciuki za szybką i sprawną realizację tej potrzebnej dla nas wszystkich inwestycji drogowej.