RZĄDOWE WSPRACIE DLA BUDOWY NOWEGO MOSTU NA BUGU W POWIECIE SIEMIATYCKIM!

Podczas wczorajszej wizyty premiera Matusza Morawieckiego i minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak podpisana została umowa na dofinansowanie z budżetu państwa opracowania dokumentacji projektowej nowej przeprawy mostowej na rzece Bug wraz z drogami dojazdowymi.

Nowy most powstanie w miejscowości Granne (gmina Perlejewo) połączy województwo podlaskie z mazowieckim, powiat siemiatycki z sokołowskim, a tym samym gminę Perlejewo z gminą Jabłonna Lacka.

Liderem projektu jest powiat siemiatycki działający na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy: powiatami siemiatyckim i sokołowskim, gminą Jabłonna Lacka oraz Perlejewo oraz samorządem województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Cały koszt przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej wynosi blisko 1,5 mln zł, z czego około 1,2 mln zł pokryje dofinansowanie z rządowego programu Mosty dla Regionów.

Koszt całej inwestycji, która zakłada budowę przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami dojazdowymi między wsią Granne w powiecie siemiatyckim oraz wsią Krzemień Wieś w powiecie sokołowskim, szacowany jest na około 91,5 mln zł. Nowy most będzie spełniał parametry techniczne i użytkowe drogi klasy „G” oraz zostanie zaprojektowany na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym (klasę „A”) oraz na obciążenie pojazdami specjalnymi zgodnie z umową standaryzacyjną NATO – STANAG 2021.