WSPÓLNE STANOWISKO MIASTA SIEMIATYCZE I POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SPRAWIE POTRZEBY PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRODZIEŃSKIEJ