81 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2020 r., o godz. 12.00 na terenie całego powiatu siemiatyckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.