GMINA WSPÓLNIE Z POWIATEM PRZEBUDOWAŁA DROGĘ DO KUŁYG

Gmina Siemiatycze wspólnie z Powiatem Siemiatyckim przebudowała blisko 1,6km drogi od strony trasy wojewódzkiej nr 690 (Siemiatycze – Ciechanowiec) do Kułyg. Powiat w wyniku porozumienia przekazał na rzecz gminy tą drogę i dofinansował przebudowę w wysokości 241 tys. zł.

Gmina Siemiatycze pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w kwocie ponad 723 tys. zł i dołożyła z własnego budżetu ponad 273 tys. zł. Koszt całej inwestycji to ponad 1 milion 237 tys. zł.