POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA W SIEMIATYCZACH CZASOWO ZAWIESZA PRZYJĘCIA PACJENTEK!

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku ze stwierdzeniem zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2 u pacjentki, która przebywała w ostatnim czasie na Oddziale Położniczo-Ginekologiczny rooming in w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Dyrektor SP ZOZ z dniem 29 września 2020 r. wstrzymuje przyjmowanie nowych pacjentów na ww. Oddział do dnia 4 października 2020 r. włącznie.
Zawieszeniu ulega również do dnia 4 października 2020 r. funkcjonowanie poradni ginekologiczno-położniczej w Siemiatyczach i Drohiczynie. O dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.
Andrzej Szewczuk
Dyrektor SPZOZ w Siemiatyczach