POWIAT SIEMIATYCKI W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW W POLSCE!

Podczas gali Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach nagrodzono samorządy, które najlepiej radzą sobie z inwestycjami i pozyskiwaniem środków unijnych.

Powiat Siemiatycki został wyróżniony w obu tych kategoriach. Otóż Powiat Siemiatycki zajął III miejsce w Polsce w: „Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019” oraz rankingu „Wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej 2020”.

Zestawienie ekspertów publikowane przez „Wspólnotę” jest jednym z najważniejszych, przedstawiających aktywność samorządów w Polsce. Laury przyznano podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Wydarzenie odbyło się już 18. raz. Jest tradycyjnym spotkaniem liderów samorządu i biznesu oraz okazją do dyskusji na temat gospodarki, rozwoju, trendów, innowacji i infrastruktury.

Autorami rankingów są Paweł Swianiewicz – profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska, która jest adiunktem w tej samej katedrze. Jak podkreślają autorzy to jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce”.

W rankingu obejmującym lata 2017-2019 średnie wydatki inwestycyjne w Powiecie Siemiatyckim wyniosły 533,15 zł per capita (na osobę).

Podczas Gali Inwestorów Samorządowych XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach w Katowicach, honorowe wyróżnienie, czyli statuetka Kazimierza Wielkiego, trafiła do rąk Wicestarosty Marka Bobla, który wspólnie z Wiesławem Klepackim (członkiem Zarządu Powiatu Siemiatyckiego) reprezentowali podczas gali Powiat Siemiatycki.

 

Wszystkie inwestycje, nawet te najmniejsze są bardzo ważne, to one generują rozwój Powiatu Siemiatyckiego i w dużej mierze poprawiają jakość życia mieszkańców. Wiele z nich Powiat Siemiatycki realizuje w oparciu o środki unijne i krajowe.

„Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2020” – to najnowsze zestawienie, jakie zostało opracowane dla „Wspólnoty”. Powiat Siemiatycki w kategorii powiatów zajął III miejsce w Polsce. Ranking jest podsumowaniem wydatków z unijnych pieniędzy za lata 2014-19.

Ranking sporządzony został w oparciu o sprawozdania budżetowe. To niezwykle obiektywna ocena i podsumowanie naszej pracy, dlatego ten laur jest tak cenny.


Przypomnijmy iż w 2016 roku Powiat Siemiatycki zwyciężył w kategorii „Wydatki ze środków unijnych na projekty społeczne – inwestycje w latach 2007-2015”. Natomiast w 2019 roku w rankingu “Wydatków inwestycyjnych w latach 2016-2018” Powiat Siemiatycki uplasował się na 3. miejscu na 314 powiatów w Polsce.

fot. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem