SIEMIATYCKI SZPITAL WSTRZYMUJE PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ CHIRURGICZNY!

Informujemy, iż w związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u personelu medycznego w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach , Dyrektor SP ZOZ z dniem 24 października 2020r wstrzymuje przyjęcia nowych pacjentów na ww. oddział do chwili przeorganizowania komórki.

O dalszym postępowaniu w przedmiotowej w sprawie będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk