W CZARTAJEWIE UCZNIOWIE ODEBRALI STYPENDIA

Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie przystąpił do programu stypendialnego Fundacji Św. Mikołaja, którego celem jest pomoc najbardziej zaangażowanym i najzdolniejszym uczniom. Trudna sytuacja materialna stanowi poważną barierę w rozwoju edukacyjnym. Stąd pomysł, aby wesprzeć młodych, aktywnych ludzi i pomóc im w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Środki na stypendia zbierane są przez szkołę, a fundacja je podwaja, a czasem nawet potraja. Dzięki temu każda złotówka wpłacona na konto szkoły zyskuje zupełnie inną wartość.

Działań było sporo: sprzedaż ciasta na zebraniach z rodzicami, kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych, zbiórki facebookowe, charytatywny bal Walentynowy, sprzedaż wykonanych przez młodzież mydełek, zbiórki do puszek na terenie miasta Siemiatycze i w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Czartajewie, dobrowolne wpłaty od absolwentów i przyjaciół szkoły.

Ostatecznie na koncie programu stypendialnego udało się zgromadzić kwotę 16.318 zł. Dało to Zespołowi Szkół Technicznych w Czartajewie 3 miejsce w kraju w kategorii szkół ponadpodstawowych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Uczeń szkoły, aby uzyskać taką pomoc musi spełniać określone wymagania. Kryteriami są: dochód na osobę w rodzinie (nie wyższy niż 1500 zł na jednego członka rodziny), średnia ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium (nie niższa niż 4,0), inne osiągnięcia(naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku) oraz aktywność społeczno – kulturalna (aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej, itp.)

Zgodnie z regulaminem programu stypendialnego, zostało przyznanych 8 stypendiów po 2 tys. zł. Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej stypendia wręczyli starosta powiatu siemiatyckiego Jan Zalewski oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Marta Jakimiuk. Otrzymali je: Karolina Kowalczuk ( klasa 4 technikum ekonomicznego), Barbara Puchacz (klasa 4 technikum ekonomicznego), Kamila Stępkowska (klasa 4 technikum usług fryzjerskich), Bartłomiej Tymosiak (klasa 4 technikum elektrycznego), Adrian Zalewski (klasa 3 technikum ekonomicznego), Weronika Mantura (klasa 2 technikum architektury krajobrazu), Maria Magdalena Jurczak (klasa 2 technikum usług fryzjerskich), Marcin Lewandowski (klasa 1 technikum informatycznego).

Fundacja Św. Mikołaja przyznała w ramach tego programu 50 szkołom w kraju po 2 laptopy do przekazania uczniom. W tej wyróżnionej grupie znalazł się Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie. Sprzęt komputerowy otrzymają: Bartłomiej Tymosiak (uczeń klasy 4 technikum elektrycznego) oraz Mateusz Puch (uczeń klasy 2 technikum informatycznego).

Szkoła w Czartajewie zwraca się o pomoc: Wszystkich rodziców, absolwentów, przyjaciół szkoły i ludzi dobrej woli, prosimy o wspieranie w dalszym ciągu naszego programu stypendialnego. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej szkoły(zakładka: „Wspieram szkołę”) lub bezpośrednio na konto: 73 1090 0004 9149 0000 0000 0519.