WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM OŚWIATY SKŁADAMY NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ!

Starosta Siemiatycki Jan Zalewski i Wicestarosta Siemiatycki Marek Bobel składają najserdeczniejsze życzenia Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom Administracji i Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Siemiatyckiego, w dniu Komisji Edukacji Narodowej.

Dziękujemy za cierpliwość, wytrwałość i troskę o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Składamy również najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.