ZAWIADOMIENIE DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW OBIEKTU „OSMOLA I INNE”

W związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami do projektu scalenia gruntów obiektu „OSMOLA I INNE” Starosta Powiatu Siemiatyckiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 t.j. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30.10.2020 roku o godz. 9:30 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Kąty, odbędzie się komisyjne rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu „OSMOLA I INNE”.

Do pobrania: TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

STAROSTA

Marek Bobel

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl